FINAALI

Kaikki lisätiedot tulemme päivittämään / All addition info will be updated: https://reppi.fi/competitions/info/9bfc425c-4e1e-11ee-9520-170f75c099fe

Finaaliviikonlopun aikataulu / Schedule:

DAY 1 25.11.

07:30 Ovet auki / Doors opening

08:15 Urheilija brief (nähtävillä YouTubesta) / Athlete brief (available on YouTube)

09:00-19:30 Lajit / Events

20:00 Ovet kiinni / Doors closing

DAY 2 26.11.

07:30 Ovet auki / Doors opening

08:30- 17:30 Lajit / Events

17:30-18:00 Palkintojenjako / Prize seremony

  • Urheilijan tulee olla kisapaikalla viimeistään 45 min ennen ensimmäistä omaa lähtöään. Läsnäolo brieffissä ei pakollista
  • Athlete needs to be at the Arena at latest 45 minutes before first own heat. Attendance in the athlete brief is not mandatory
  • Sunnuntain lajidemot: ensimmäinen laji aamulla, loput lajit edellisen lajin päätyttyä (nähtävillä YouTubesta)
  • Sundays event briefs: first event at the morning, rest of the events after previous one is ending (available on YouTube)
  • Laji 1:

Katsojaliput ennakkoon / spectator tickets in advance: https://www.kickets.com/event/109/linna-masters-2023-2023

Kilpailijalla voi olla mukanaan huoltaja, joka pääsee tapahtumaan hankkimalla katsojalipun.

Karsintojen perusteella loppukilpailupaikan saavuttaneet urheilijat ikäluokittain / Athletes qualifying to the finals: